Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) heeft binnen het project Future Lab in 2019/20 onderzoek laten doen naar de informatiehuishouding van 2030. Sinds half 2020 hebben diverse partijen binnen het Rijk kennis genomen van het onderzoek.

Het onderzoek geniet veel belangstelling en lof. Tegelijkertijd is het een complex rapport met hoge informatiedichtheid. Graag delen we de kennis uit dit mooie onderzoek met een breder publiek. We starten daarbij met hoofdstuk 1 van het rapport waar in kaart is gebracht welke onderstromen in de maatschappij aanwezig zijn en wat dit betekent voor de overheid en haar informatie.

In dit tweede nummer van RDDImpact besteden we uitgebreid aandacht aan deze onderstromen. We herhalen daarbij niet alleen wat al in het onderzoeksrapport staat, maar verbinden dit met visies van wetenschappers en met ontwikkelingen in het hier en nu.

Ik wens jullie veel leesplezier.

Jacqueline Rutjens,

Directeur Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding

Wat vind je in het e-zine?

Een artikel door journalist Karina Meerman. Interviews met onder andere: Rijksarchivaris Marens Engelhard; tech-minimalist Kia Kamgar; digitaal strateeg Maike Klip; gedragswetenschapper Guido Rijnja; en sociaal psycholoog en senior adviseur bij de Raad voor het Openbaar Bestuur Jasper Zuure. Verder neemt Christien Brinkgreve een duik in de onderstromen, zij is socioloog en schrijver. En tenslotte een onderstromen infographic en enkele tips van collega’s voor omgaan met de toegenomen hoeveelheid informatie.

Directeur Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding Jacqueline Rutjens
Jacqueline Rutjens, programmadirecteur RDDI.